Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribona erbjuder ledande medarbetare teckningsoptioner

10:05 / 6 April 1999 Catella Press release

Scribona erbjuder ledande medarbetare teckningsoptioner Styrelsen för Scribona AB har beslutat föreslå ordinarie bolagsstämma att besluta erbjuda cirka 45 ledande befattningshavare i Scribona-koncernen att förvärva teckningsoptioner i Scribona. Förslaget innebär att ett lån på högst nominellt 1.375.000 kronor upptas, genom utgivande av skuldförbindelser förenade med optionsrätt till nyteckning av högst 550.000 aktier av serie B i Scribona, innebärande en utspädning vid full teckning om 1,6%. Enligt förslaget kommer tecknings-optioner att erbjudas i poster om 40.000, 20.000 respektive 10.000 per person. Motivet till detta förslag är att ett personligt och långsiktigt ägarengemang hos medarbetare stimulerar till ökat intresse för verksamheten och resultat- utvecklingen i företaget. Därigenom gynnas aktieägarna i bolaget. För ytterligare information, kontakta: Örjan Håkanson, Verkställande direktör, tel 08-734 35 76 Lennart Bernard, Ekonomi- och Finansdirektör, tel 08-734 36 91 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/04/06/19990406BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/04/06/19990406BIT00080/bit0002.pdf

Show as PDF