Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Intentia outsourcar sin nordiska hårdvaruverksamhet till Scribona

16:48 / 22 December 1999 Catella Press release

Intentia outsourcar sin nordiska hårdvaruverksamhet till Scribona Scribona förstärker därmed sin position som ledande nordisk aktör inom IT- infrastruktur. Intentia och Scribona har tecknat avtal avseende outsourcing av Intentias hårdvaru-verksamhet i Norden. Avtalet innebär att Scribona tar över försäljning, marknadsföring och support av IBM:s serversortiment till Intentias kunder i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Ersättningen till Intentia uppgår till en fast del på 71 miljoner kronor, därtill kommer en rörlig del baserad på framtida försäljning. "Denna verksamhet kommer att inordnas i vårt snabbt växande affärsområde Scribona Solutions och är helt i linje med vår klart uttalade strategi att skapa lönsam tillväxt inom detta affärsområde", säger Örjan Håkanson, VD i Scribona. "Vi tar i och med detta ett viktigt steg i vår strävan att bli den ledande nordiska aktören inom avancerad IT infra-struktur", fortsätter Håkanson. "Baserat på Intentias starka ställning på marknaden, räknar vi med att det här avtalet i väsentlig utrsträckning kommer att bidra till att vi kan nå de årliga tillväxtmål på cirka 40% vi satt upp för detta affärsområde de närmaste åren", säger Lars Palm, vice VD i Scribona och huvudansvarig för Scribona Solutions. "Avtalet ger oss redan år 2000 en tillkommande försäljning på dryga 200 msek med en rörelsemarginal efter avskrivningar på goodwill på minst 6%. Vi har sedan tidigare ett mycket gott samarbete med IBM och är redan idag Nordens största värdeadderande distributör av IBMs tunga serversorti-ment, AS400, NetFinity och RS6000. I och med detta avtal fördjupas detta samarbete ytterligare", fortsätter Palm. "Självklart handlar försäljningen om att vi ytterligare vill förstärka vår kärnverksamhet, säger Hans Nedenius, vice VD i Intentia International. "Genom avtalet vet vi, att vi och våra kunder, tillsammans med IBM, får en stark och kompetent partner i Scribona på hårdvarusidan. Samtidigt kan vi själva fokusera ännu kraftigare på e-business, ett av de absolut viktigaste strategiska tillväxtområdena. Nedenius fortsätter: "Avtalet med Scribona gäller den nordiska marknaden. Hur vi väljer att göra på övriga marknader får framtiden utvisa". " Vi ser väldigt positivt på detta nya initiativ för alla berörda parter", säger Tore Hallquist, Nordic Business Partner sales manager, IBM. "Intentia kommer att kunna fokusera på försäljning av affärslösningar med Movex, medan Scribona i ett nystartat bolag tar hand om säljstöd och support för IT infrastruktur. Våra kunder får en komplett installation genom samverkan av specialister på respektive område. För IBM ser vi som en följd av detta fler affärsmöjligheter och, inte minst, nöjda kunder." För ytterligare information, kontakta: Örjan Håkanson, Verkställande direktör i Scribona, tel 08-734 35 76 Lars Palm, vice Verkställande direktör i Scribona, tel 08-734 37 10 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/12/22/19991222BIT01070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/12/22/19991222BIT01070/bit0002.pdf

Show as PDF