Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Scribona höjer resultatprognosen för 1998

Scribona höjer resultatprognosen för 1998 Scribonas försäljning utvecklas bättre under det fjärde kvartalet än tidigare antagits. Det gäller i första...

10:05 / 11 Dec Catella Press release

Delårsrapport januari - september 1998

PRESSMEDDELANDE FRÅN SCRIBONA AB 1998-10-27 Delårsrapport januari - september 1998 Utvecklingen på marknaden har varit fortsatt god och positivt på...

12:46 / 27 Oct Catella Press release

Ny organisation i Scribona Computer Products

Ny organisation i Scribona Computer Products - Ökat fokus på förädlad verksamhet och sortimentsstruktur Scribonas division för distribution av produ...

09:32 / 25 Sep Catella Press release

Delårsrapport januari - juni 1998

Delårsrapport januari - juni 1998 * Rörelseintäkterna ökade med 19 procent till 425,7 Mkr (357,5). * Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ...

16:57 / 24 Aug Catella Press release

Ny divisionschef på Sifo Research & Consulting

Från och med den 4 augusti är Robert Kessiakoff anställd som divisionschef för Sifo Groups division Sifo Research & Consulting. Sifo Group kommer att ...

12:49 / 4 Aug Catella Press release

Delårsrapport januari - juni 1998

Delårsrapport januari - juni 1998 - Verksamheter inom värdeadderande distribution, med en sammanlagd årsomsättning på 650 Mkr, har förvärvats und...

13:05 / 17 Jul Catella Press release