Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

C-RAD

C-RAD

C-RAD tillkännager idag en order med en större kund i Missouri, USA, gällande ett flerårigt serviceavtal för flera cancercenter.

15:29 / 29 March 2023 C-RAD Press release

Cancercentrumen i Missouri är utrustade med C-RAD-teknik för ytskanningsteknologi för strålterapi (SGRT) på Elektas avancerade linjäracceleratorer. Kunden har tecknat ett s.k. premiumavtal för sina SGRT-system. Detta är en förlängning och utökning av ett befintligt avtal. Den totala ordern har ett värde av cirka 8,8 MSEK för C-RAD, det nya avtalet träder i kraft under hösten 2023.

"Vi är stolta och glada över det fortsatta samarbetet med kunden, säger Ivan Astralaga, vd för C-RAD Inc. "Vår långsiktiga relation är ett viktigt tecken på att kunden är engagerad i att tillhandahålla SGRT till sina patienter. Vi är stolta över att vår kund uppskattar C-RADs lösningar och tjänster.”

C-RADs SGRT-lösning ger den kliniska personalen patientcentrerad och användarvänlig SGRT för effektiva behandlingar och bättre resultat, samt effektivitet i ett komplext behandlingsarbetsflöde. Vårt omfattande utbildningsprogram möjliggör snabb implementation av SGRT-teknik och arbetsflöden.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/