Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

C-RAD

C-RAD

REKORD I ORDERINGÅNG OCH REKORDHÖG ORDERSTOCK

08:30 / 21 July 2022 C-RAD Press release

ANDRA KVARTALET 2022
• Orderingången ökade med 46% till 105,6 (72,3) MSEK (35 % i konstanta valutor).
• Orderstocken uppgick till 498,6 (352,0) MSEK.
• Intäkterna ökade med 4% till 62,7 (60,5) MSEK (-2 % i konstanta valutor).
• Rörelseresultatet uppgick till 0,8 (6,0) MSEK, motsvarande en marginal på 1,2 (10,0) %.
• Nettoresultatet efter skatt uppgick till -2,9 (5,6) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till -0,09 (0,17) SEK.

PERIODEN JANUARI-JUNI 2022
• Orderingången uppgick till 187,1 (138,6) MSEK, motsvarande en tillväxt på 35% (27% i konstanta valutor).
• Intäkterna uppgick till 119,0 (120,5) MSEK, motsvarande en minskning med 1 % (-6 % i konstanta valutor).
• Rörelseresultatet uppgick till 0,9 (12,3) MSEK, motsvarande en marginal på 0,8 (10,2) %
• Nettoresultatet efter skatt uppgick till -4,1 (8,8) MSEK
• Resultat per aktie uppgick till -0,12 (0,26) SEK

Kommentarer från Tim Thurn, VD:

Under andra kvartalet såg vi återigen en stark orderingång med en tillväxt på 46 procent jämfört med föregående år. Orderingången för andra kvartalet och för första halvåret ligger långt över historiska nivåer för motsvarande perioder. Försäljningen av vår huvudprodukt – positioneringsprodukter – ökade med 77 procent. Fler och fler cancerbehandlingscenter anser ytskanning som standard i sina behandlingsprocedurer, bekräftelsen på det är att kontinuerligt fler ordrar läggs hos C-RAD för våra toppmoderna lösningar.

Året inleddes med en utmanande situation med återkomsten av pandemin och efterföljande nedstängningar i Kina, vilket innebar negativa effekter på våra intäkter. Därav är det tillfredsställande att åter igen återgå till tillväxt. Americas visar en solid tillväxt på 24 procent. Tillväxten i APAC beror på en viss återhämtning i Kina men tillskrivs främst att andra marknader i regionen presterar bra. Föregående år hade EMEA ett mycket starkt kvartal som inte matchades i år. Jag vill betona att våra intäkter är helt kopplade till att vi levererar ordrar till våra kunder. Vanligtvis är våra beställningar avsedda för nybyggda cancercentra vilka begär leverans av produkterna när byggplanen är klar för att ta emot dem. Vi arbetar naturligtvis för snabba leveranser, men det är viktigt att poängtera att våra leveranser är föremål för externa faktorer utanför vår kontroll, vilket medför volatilitet i intäkter som en naturlig del av vår verksamhet. Vi avslutar kvartalet med en rekordstor orderstock på 499 MSEK, som i sin helhet kommer att omvandlas till intäkter i framtiden.

Jag vill lyfta fram den fortsatta framgången för vår serviceverksamhet. För det första halvåret uppgår tillväxten i orderingången till 49 procent och motsvarande för intäkter är en tillväxt på 41 procent. Detta bekräftar trenden med ett ökande antal kunder som är villiga att outsourca tjänster till C-RAD och därmed upprätthålla ett uppdaterat, tillgängligt system under produktens livslängd. Ur ett finansiellt perspektiv har serviceverksamheten en positiv inverkan på våra marginaler och bidrar till en mer solid grund med återkommande intäkter, som under kvartalet uppgick till 18 procent av de totala intäkterna.

Rörelseresultatet uppgick till 0,8 MSEK och en marginal på 1,2 procent. Minskningen jämfört med förra året är en funktion av att vi investerar i en organisation för att generera exponentiell tillväxt, i kombination med ökade kostnader främst beroende på en normalisering av hur vi träffar kunder och en återgång till fysiska marknadsföringsevenemang. Vår tillväxt i orderingång bekräftar att vi redan nu genererar avkastning på våra investeringar. Detta sagt, naturligtvis är det intäkter som definierar vårt rörelseresultat, där volatilitet är att förvänta sig.

Jag kan inte nog upprepa att den ultimata framgången för C-RAD ligger i att ytskanning blir en erkänd standard inom strålterapi. Vår prestation hittills bekräftar utan tvekan att vi är på god väg. Tidigare i år har vi beslutat att ytterligare stärka vårt kommersiella team på strategiskt viktiga marknader för att ytterligare utnyttja denna möjlighet. Den välkända organisationen ESTRO-ACROP släppte nyligen riktlinjer för strålbehandling med ytskanning, vilket bekräftar de tydliga kliniska fördelarna med denna teknik. Ytterligare ett tecken på att det inte är en fråga om ytskanning kommer bli vårdstandard, snarare när.

Jag är oerhört stolt över vad C-RAD har blivit under de senaste 10 åren, en period då jag har haft förmånen att vara VD för ett bolag dedikerat kampen mot cancer. Som VD och aktieägare är jag fast besluten att fortsätta denna resa under 2022. Mitt engagemang inkluderar att säkerställa ett framgångsrikt överlämnande till min efterträdare, Cecilia de Leeuw, som blir en tillgång för C-RAD för att fortsätta bygga ett framgångsrikt tillväxtföretag som bidrar till samhället med förbättrad cancervård.

Tim Thurn, VD

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/