Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

C-RAD

C-RAD

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i C-Rad AB

15:53 / 14 January 2022 C-RAD Press release

Flaggningsmeddelande i C-Rad AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556663-9174 C-Rad AB
Instrument SE0002016352 aktier
Innehavare Nordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 685 115
Antal rösträtter 1 685 115
 
Transaktionen
Datum 2022-01-13
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 698 384
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 1 698 384
Andel
 - aktier 5,03191 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 4,09069 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,09069 % 1 698 384
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,09069 % 1 698 384
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Nordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter 1 698 279
 - andel av rösträtter 4,09044 %
 - bolag Nordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter 105
 - andel av rösträtter 0,00025 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 698 384
 - andel av rösträtter 4,09069 %
 
Kommentar
Nordnet AB (publ) genom Nordnet Pensionsförsäkring AB och Nordnet Livsforsikring AS har överskridit tröskelvärdet 5% av antalet utestående aktier till följd av nettoköp.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/