Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

BTS Group

BTS Group

BTS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2022

08:00 / 24 February 2023 BTS Group Press release

P R E S S R E L E A S E

Stockholm den 24 februari 2023

Tjugoandra rekordkvartalet

Helåret 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 530 (1 917) MSEK. Rensat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 17 procent, varav 15 procent var organisk.
 • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 348 (338) MSEK. Exklusive eftergivet PPP-lån under 2021, ökade rörelseresultatet med 21 procent till 348 (288) MSEK.
 • Rörelsemarginalen (EBITA-marginal) var 13,8 (17,6) procent. Exklusive eftergivet PPP-lån var rörelsemarginalen 15,0 procent under samma period 2021.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 198 (215) MSEK. Exklusive eftergivet PPP-lån under 2021, ökade resultatet efter skatt med 20 procent till 198 (165) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 10,24 (11,11) SEK. Exklusive eftergivet PPP-lån under 2021, ökade resultatet per aktie med 20 procent till 10,24 (8,54) SEK.

Fjärde kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 725 (571) MSEK. Rensat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 11 procent.
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 14 procent till 114 (100) MSEK.
 • Rörelsemarginalen (EBITA-marginal) var 15,8 (17,5) procent.
 • Resultatet efter skatt ökade med 15 procent till 68 (59) MSEK.
 • Resultatet per aktie ökade med 15 procent till 3,49 (3,03) SEK.

Utdelning

 • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,40 SEK (4,80) per aktie.

Kommentarer från VD, Jessica Skon

”Våra intäkter för året ökade med 17 procent jämfört med 2021 där alla enheter visade tvåsiffrig tillväxt. BTS Nordamerika kom tillbaka kraftfullt med 17 procents tillväxt under fjärde kvartalet. Nedgången under tredje kvartalet, vilket orsakades av en oväntad nedgång i efterfrågan från vissa av kunderna inom programvarusektorn i somras, visade sig vara kortlivad. En ökad efterfrågan från kunder inom flera branscher – programvara, finansiella tjänster, energi och läkemedel – drev på tillväxten.”

Utsikter för 2023

”Utsikterna för 2023 är gynnsamma; vi bedömer att resultatet för året blir bättre än 2022. Givet det osäkra omvärldsläget är vår prognos dock något mer osäker än normalt.”


För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com  
08-58 70 70 02
0708-78 80 19

Denna information är sådan information som BTS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2023 kl. 08.00 CET.


Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med cirka 1 200 medarbetare vid 37 kontor i sex världsdelar, grundat och med huvudsäte i Stockholm. Vi hjälper företag i genomförandet av förändringsarbeten och arbetar med ledare på alla nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera önskade resultat. Våra tjänster möter en rad olika kundbehov: strategigenomförande, ledarskapsutveckling, assessment för urval och utveckling, affärsmannaskap, utveckling av säljorganisationer, coaching; samt digitala tjänster, verktyg och plattformar.

Under mer än 35 år har vi skapat engagerande och effektfulla program som har haft stort inflytande både personligen och karriärmässigt för våra deltagare. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och hjälper medarbetare och ledare att stärka de kritiska förmågor som behövs för att skapa bättre affärsresultat.

I allt vi gör fokuserar vi på individerna – it’s strategy made personal.

BTS är stolt partner till över  1 200 företag och organisationer, inklusive fler än 40 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis Salesforce, SAP, Abbott, Tetra Pak, EY, Tencent, Vale, and BHP.

BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com.

Bilaga


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/