Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

BTS Group

BTS Group

Bibehållen prognos för helåret trots avvaktande marknad och lägre marginaler i kvartalet

06:00 / 10 November 2023 BTS Group Press release

P R E S S R E L E A S E
Stockholm den 10 november 2023

1 januari – 30 september 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 915 (1 805) MSEK. Rensat för valutaeffekter var nettoomsättningen oförändrad.
  • EBITA minskade med 12 procent till 207 (234) MSEK.
  • EBITA-marginalen var 10,8 (13,0) procent.
  • Resultatet efter skatt minskade med 20 procent till 105 (131) MSEK.
  • Resultatet per aktie minskade med 20 procent till 5,42 (6,75) SEK.

Tredje kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 633 (617) MSEK. Rensat för valutaeffekter minskade nettoomsättningen med 1 procent.
  • EBITA minskade med 19 procent till 53 (66) MSEK.
  • EBITA-marginalen var 8,4 (10,7) procent.
  • Resultatet efter skatt minskade med 37 procent till 22 (34) MSEK.
  • Resultatet per aktie minskade med 37 procent till 1,12 (1,78) SEK.

Utsikter

"De effektivitetsåtgärder vi inledde i början av året har haft avsedd effekt och de kommer att ge full effekt som planerat under fjärde kvartalet. Vi förväntar oss också en förbättrad omsättningstillväxt under fjärde kvartalet i Nordamerika och i Övriga marknader. Sammantaget betyder detta att vi behåller vår prognos om att resultatet för 2023 förväntas bli i linje med 2022 års utfall."

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com  
08-58 70 70 02
0708-78 80 19

Denna information är sådan information som BTS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2023 kl. 06.00 CEST.

Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med cirka 1 100 medarbetare vid 36 kontor i sex världsdelar, grundat och med huvudsäte i Stockholm. Vi hjälper företag i genomförandet av förändringsarbeten och arbetar med ledare på alla nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera önskade resultat. Våra tjänster möter en rad olika kundbehov: strategigenomförande, ledarskapsutveckling, assessment för urval och utveckling, affärsmannaskap, utveckling av säljorganisationer, coaching; samt digitala tjänster, verktyg och plattformar.

Under mer än 35 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program som har haft stort inflytande både personligen och karriärmässigt för våra deltagare. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och hjälper medarbetare och ledare att stärka de kritiska förmågor som behövs för att skapa bättre affärsresultat.

I allt vi gör fokuserar vi på individerna – it’s strategy made personal.

BTS är partner till närmare 450 organisationer, inklusive över 30 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis ABB, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, EY, HP, Mercado Libre, Salesforce, SAP, and Tencent.

BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com.


Bilaga


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/