Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

BTS Group

BTS Group

BTS GROUP AB (PUBL) Delårsrapport 1 Januari – 30 Juni 2022

08:00 / 18 August 2022 BTS Group Press release

24 procent tillväxt under första halvåret

1 januari–30 juni 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 188 (868) MSEK. Rensat för valutaeffekter ökade omsättningen med 24 procent, varav 21 procent var organisk.
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 36 procent till 168 (124) MSEK.
  • Rörelsemarginalen (EBITA-marginal) var 14,2 (14,2) procent.
  • Resultatet efter skatt ökade med 36 procent till 96 (71) MSEK.
  • Resultatet per aktie ökade med 36 procent till 4,97 (3,66) SEK.

Andra kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 664 (480) MSEK. Rensat för valutaeffekter ökade omsättningen med 24 procent.
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 36 procent till 112 (82) MSEK.
  • Rörelsemarginalen (EBITA-marginal) var 16,8 (17,1) procent.
  • Resultatet efter skatt ökade med 36 procent till 68 (50) MSEK.
  • Resultatet per aktie ökade med 35 procent till 3,49 (2,58) SEK.

Kommentarer från VD, Jessica Skon

”BTS fortsätter att investera i digitala tjänster på rekordhöga nivåer för att möta en ökande efterfrågan. Kunderna efterfrågar skalbara simuleringar, mer personaliserade utbildningar, bättre data och mer lärande som en del i det dagliga arbetet. Detta är en stor möjlighet för oss.”

Utsikter för 2022

”Resultatet bedöms bli väsentligt bättre än föregående år, vilket avviker från föregående rapport då resultatet bedömdes bli bättre än föregånde år. Emellertid, marknaden har blivit mer volatil och är mindre förutsägbar och vi har sett en ökad andel avbokningar från en del kunder, vilket gör våra utsikter mer osäkra än normalt.”

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin

IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com   
08-58 70 70 02
0708-78 80 19

Denna information är sådan information som BTS Group AB ( publ ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 8 augusti 2022 kl. 08 .00 CEST .

Om BTS Group AB ( publ )

BTS är ett tjänsteföretag med cirka 1 100 medarbetare vid 36 kontor i sex världsdelar, grundat och med huvudsäte i Stockholm. Vi hjälper företag i genomförandet av förändringsarbeten och arbetar med ledare på alla nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera önskade resultat. Våra tjänster möter en rad olika kundbehov: strategigenomförande, ledarskapsutveckling, assessment för urval och utveckling, affärsmannaskap, utveckling av säljorganisationer, coaching; samt digitala tjänster, verktyg och plattformar.

Under mer än 35 år har vi skapat engagerande och effektfulla program som har haft stort inflytande både personligen och karriärmässigt för våra deltagare. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och hjälper medarbetare och ledare att stärka de kritiska förmågor som behövs för att skapa bättre affärsresultat.

I allt vi gör fokuserar vi på individerna – it’s strategy made personal.

BTS är stolt partner till över 1 200 företag och organisationer, inklusive fler än 40 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis Salesforce, SAP, Abbott, Tetra Pak, EY, Tencent, Vale, and BHP.

BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com  

Bilaga


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/