Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

BTS Group

BTS Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BTS Group AB

10:31 / 23 February 2022 BTS Group Press release

Flaggningsmeddelande i BTS Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556566-7119 BTS Group AB
Instrument SE0000805426 Aktie
Innehavare Lannebo Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 907 728
Antal rösträtter 1 907 728
 
Transaktionen
Datum 2022-02-22
Gränsvärde för antal aktier 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 937 728
 - direkt innehavda rösträtter 1 937 728
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 10,00151 %
 - direkt innehavda rösträtter 7,16124 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 7,16124 % 1 937 728
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 7,16124 % 1 937 728
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/