Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

BTS Group

BTS Group

BTS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

08:00 / 23 February 2022 BTS Group Press release

P R E S S R E L E A S E

Stockholm, 23 februari 2022

Intäkter och resultat 18 procent högre än 2019

Helåret 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 917 (1 464) MSEK. Rensat för valutaeffekter ökade omsättningen med 38 procent.
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 338 (90) MSEK. Exklusive eftergivet PPP-lån ökade resultatet till 288 (90).
 • Rörelsemarginalen (EBITA-marginal) var 17,6 (6,2) procent. Exklusive eftergivet PPP-lån 15,0 (6,2).
 • Resultatet efter skatt ökade till 215 (35) MSEK. Exklusive eftergivet PPP-lån ökade resultatet till 165 (35).
 • Resultatet per aktie ökade till 11,11 (1,82) SEK. Exklusive eftergivet PPP-lån ökade resultatet till 8,54 (1,82).
 • Nettoomsättningen rensat för valutaeffekter ökade med 13 procent jämfört med 2019. Virtuella leveranser gör att det inte finns några utdebiterade omkostnader i intäkterna. Den egentliga tillväxten i rörelsen är cirka 18 procent.
 • Jämfört med 2019 ökade rörelseresultatet (EBITA) med 18 procent och resultatet före skatt med 11 procent exklusive eftergivet PPP-lån. Rensat för valutaeffekter ökade EBITA 32 procent och resultatet före skatt 26 procent.

Fjärde kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 571 (423) MSEK. Rensat för valutaeffekter ökade omsättningen med 33 procent.
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 100 (45) MSEK.
 • Rörelsemarginalen (EBITA-marginal) var 17,5 (10,7) procent.
 • Resultatet efter skatt ökade till 59 (24) MSEK.
 • Resultatet per aktie ökade till 3,03 (1,22) SEK.
 • Nettoomsättningen rensat för valutaeffekter ökade med 12 procent jämfört med 2019. Den egentliga tillväxten i rörelsen är cirka 17 procent.
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 13 procent och resultatet före skatt med 7 procent jämfört med 2019. Rensat för valutaeffekter ökade EBITA 26 procent och resultatet före skatt 21 procent.


Under maj 2020 erhöll BTS amerikanska dotterbolag ett statligt stödlån till följd av covid-19-pandemin under ”The Paycheck Protection Program” (så kallat PPP-lån). Detta lån har i enlighet med de amerikanska myndigheternas riktlinjer skrivits av under tredje kvartalet 2021, och påverkar rörelseresultatet positivt med 49,7 MSEK. För ökad jämförbarhet anges utfallet för 2021 genomgående i denna delårsrapport både inklusive och exklusive eftergivet PPP-lån

Utdelning

Föreslagen utdelning är 4,80 SEK per aktie att utbetalas vid två tillfällen med 2,40 SEK per utdelning.

Kommentarer från VD

"2021 blir ännu ett rekordår, vårt bästa år någonsin. Vår långsiktiga strategi för att hantera pandemin fungerar. Vi har tagit vårt företag till en ny nivå. Våra intäkter ökar med 13 procent, rensat för valutaeffekter, jämfört med 2019."

Utsikter för 2022

Utsikterna för 2022 är goda; vi bedömer att resultatet blir bättre än 2021.

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com
08-58 70 70 02
0708-78 80 19

Denna information är sådan information som BTS Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2022 kl. 08.00 CET.

Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med cirka 1 000 medarbetare vid 36 kontor i sex världsdelar, grundat och med huvudsäte i Stockholm. Vi hjälper företag i genomförandet av förändringsarbeten och arbetar med ledare på alla nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera önskade resultat. Våra tjänster möter en rad olika kundbehov: strategigenomförande, ledarskapsutveckling, assessment för urval och utveckling, affärsmannaskap, utveckling av säljorganisationer, coaching; samt digitala tjänster, verktyg och plattformar.

Under 35 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program som har haft stort inflytande både personligen och karriärmässigt för våra deltagare. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och hjälper medarbetare och ledare att stärka de kritiska förmågor som behövs för att skapa bättre affärsresultat.

I allt vi gör fokuserar vi på individerna – it’s strategy made personal.

BTS är stolt partner till över 1 200 företag och organisationer, inklusive fler än 40 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis Salesforce, SAP, Abbott, Tetra Pak, EY, Tencent, Vale och BHP.

BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com.

Bilaga


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/