Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

BTS Group

BTS Group

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2022

08:00 / 11 November 2022 BTS Group Press release

P R E S S R E L E A S E

Stockholm den 11 november 2022

12 procents tillväxt under tredje kvartalet


Tredje kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 617 (478) MSEK. Rensat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 12 procent.
  • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 66 (114) MSEK. Exklusive eftergivet PPP-lån under 2021, ökade rörelseresultatet med 2 procent till 66 (64) MSEK.
  • Rörelsemarginalen (EBITA-marginal) var 10,7 (23,9) procent. Exklusive eftergivet PPP-lån var rörelsemarginalen 13,5 procent under tredje kvartalet 2021.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 34 (85) MSEK. Exklusive eftergivet PPP-lån under 2021, minskade resultatet efter skatt med 4 procent till 34 (36) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,78 (4,42) SEK. Exklusive eftergivet PPP-lån under 2021, minskade resultatet per aktie med 4 procent till 1,78 (1,85) SEK.


1 januari – 30 september 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 805 (1 346) MSEK. Rensat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 20 procent, varav 17 procent var organisk.
  • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 234 (238) MSEK. Exklusive eftergivet PPP-lån under 2021, ökade rörelseresultatet med 24 procent till 234 (188) MSEK.
  • Rörelsemarginalen (EBITA-marginal) var 13,0 (17,7) procent. Exklusive eftergivet PPP-lån var rörelsemarginalen 14,0 procent under samma period 2021.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 131 (156) MSEK. Exklusive eftergivet PPP-lån under 2021, ökade resultatet efter skatt med 23 procent till 131 (106) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 6,75 (8,08) SEK. Exklusive eftergivet PPP-lån under 2021, ökade resultatet per aktie med 23 procent till 6,75 (5,51) SEK.

Kommentarer från VD, Jessica Skon

”Den valutajusterade tillväxten under det tredje kvartalet uppgick till 12 procent och rörelseresultatet ökade med 2 procent. BTS Europa, BTS Övriga marknader och APG fortsatte att ha både tvåsiffrig intäktstillväxt och ökat resultat. Nedgången i tillväxt och resultat berodde uteslutande på verksamheten i BTS Nordamerika.”

Utsikter för 2022

”Utsikterna för 2022 är goda; vi bedömer att resultatet kommer att bli väsentligt bättre än 2021, vilket är i linje med vad som kommunicerades i den senaste kvartalsrapporten.”

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com  
08-58 70 70 02
0708-78 80 19

Denna information är sådan information som BTS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2022 kl. 08.00 CET.

Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med cirka 1 200 medarbetare vid 34 kontor i sex världsdelar, grundat och med huvudsäte i Stockholm. Vi hjälper företag i genomförandet av förändringsarbeten och arbetar med ledare på alla nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera önskade resultat. Våra tjänster möter en rad olika kundbehov: strategigenomförande, ledarskapsutveckling, assessment för urval och utveckling, affärsmannaskap, utveckling av säljorganisationer, coaching; samt digitala tjänster, verktyg och plattformar.

Under mer än 35 år har vi skapat engagerande och effektfulla program som har haft stort inflytande både personligen och karriärmässigt för våra deltagare. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och hjälper medarbetare och ledare att stärka de kritiska förmågor som behövs för att skapa bättre affärsresultat.

I allt vi gör fokuserar vi på individerna – it’s strategy made personal.

BTS är stolt partner till över  1 200 företag och organisationer, inklusive fler än 40 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis Salesforce, SAP, Abbott, Tetra Pak, EY, Tencent, Vale, and BHP.

BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com.

Bilaga


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/