Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

BTS Group

BTS Group

BTS Group AB utser valberedning

15:45 / 15 November 2022 BTS Group Press release

P R E S S R E L E A S E

Stockholm den 15 november 2022

BTS Group AB utser valberedning

STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, meddelar att en valberedning har utsetts för bolaget. BTS tre största aktieägare har i samråd med styrelsens ordförande Henrik Ekelund utsett följande personer att ingå i valberedningen:

-Anders Dahl, utsedd av Henrik Ekelund

-Henrik Ekelund, styrelseordförande, BTS Group AB

-Johan Lannebo, utsedd av Lannebo Fonder

-Stefan af Petersens, eget innehav

Anders Dahl har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2023 framlägga förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer samt förslag på arvode till styrelseledamöterna liksom arvodering av revisorer.

Aktieägare i BTS Group AB är välkomna att komma med förslag till valberedningens ordförande på mailadressen: dalledulsing@me.com

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Dahl: dalledulsing@me.com

Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med cirka 1 200 medarbetare vid 36 kontor i sex världsdelar, grundat och med huvudsäte i Stockholm. Vi hjälper företag i genomförandet av förändringsarbeten och arbetar med ledare på alla nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera önskade resultat. Våra tjänster möter en rad olika kundbehov: strategigenomförande, ledarskapsutveckling, assessment för urval och utveckling, affärsmannaskap, utveckling av säljorganisationer, coaching; samt digitala tjänster, verktyg och plattformar.

Under mer än 35 år har vi skapat engagerande och effektfulla program som har haft stort inflytande både personligen och karriärmässigt för våra deltagare. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och hjälper medarbetare och ledare att stärka de kritiska förmågor som behövs för att skapa bättre affärsresultat.

I allt vi gör fokuserar vi på individerna – it’s strategy made personal.

BTS är stolt partner till över 1 200 företag och organisationer, inklusive fler än 40 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis Salesforce, SAP, Abbott, Tetra Pak, EY, Tencent, Vale, and BHP.

BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com.

Bilaga


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/