Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

BTS Group

BTS Group

Ökat antal aktier och röster i BTS Group

08:00 / 30 September 2021 BTS Group Press release

P R E S S R E L E A S E

Stockholm den 30 september 2021

STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har ökat antalet aktier och röster i bolaget. Ökningen har skett med anledning av en riktad nyemission som gjorts för att reglera köpeskilling i tidigare meddelat förvärv.

Under september gjordes en riktad nyemission om 20 036 B-aktier. Efter detta uppgår det totala antalet aktier i BTS Group till 19 338 328, fördelat på 853 800 A-aktier och 18 484 528 B-aktier. Antalet röster uppgår till 27 022 528, fördelat på 8 538 000 röster hänförliga till A-aktier och 18 484 528 röster hänförliga till B-aktier. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 6 446 109 kronor.

För ytterligare information, vänligen se pressmeddelande den 15 september 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com  
08-587 070 02
0708-78 80 19

Denna information är sådan information som BTS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 20 21 kl. 08:00 CET.

Om BTS Group AB ( publ )

BTS är ett tjänsteföretag med drygt 900 medarbetare vid 33 kontor i sex världsdelar, grundat och med huvudsäte i Stockholm. Vi hjälper företag i genomförandet av förändringsarbeten och arbetar med ledare på alla nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera önskade resultat. Våra tjänster möter en rad olika kundbehov: strategigenomförande; ledarskapsutveckling; assessment för urval och utveckling; affärsmannaskap; utveckling av säljorganisationer; coaching; samt digitala tjänster, verktyg och plattformar.

Under 35 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program som har haft stort inflytande både personligen och karriärmässigt för våra deltagare. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och hjälper medarbetare och ledare att stärka de kritiska förmågor som behövs för att skapa bättre affärsresultat. I allt vi gör fokuserar vi på individerna – it’s strategy made personal.

BTS är stolt partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler än 30 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis ABB, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, EY, Mercado Libre, Salesforce.com, SAP och Tencent.

BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com.

Bilaga


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/