Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

BTS Group

BTS Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BTS Group AB

12:36 / 20 September 2021 BTS Group Press release

Flaggningsmeddelande i BTS Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556566-7119 BTS Group AB
Instrument SE0000805426 B Shares NPV
Innehavare Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 151 061
Antal rösträtter 989 192
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2021-09-16
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 072 303
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 910 434
Andel
 - aktier 5,80738 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 4,93073 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,93073 % 1 072 303
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,93073 % 1 072 303
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Virtus KAR International Small-Cap Fund
 - antal rösträtter 676 341
 - andel av rösträtter 3,66293 %
 - bolag Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund
 - antal rösträtter 20 019
 - andel av rösträtter 0,10842 %
 - bolag Virtus Strategic Allocation Series
 - antal rösträtter 7 671
 - andel av rösträtter 0,04154 %
 - bolag Virtus Tactical Allocation Fund
 - antal rösträtter 73 109
 - andel av rösträtter 0,39594 %
 - bolag Virtus GF Global Small Cap Fund UCITS
 - antal rösträtter 2 705
 - andel av rösträtter 0,01465 %
 - bolag Other KAR Clients
 - antal rösträtter 130 589
 - andel av rösträtter 0,70724 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 910 434
 - andel av rösträtter 4,93073 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/