Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

BTS Group

BTS Group

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari– 30 juni 2021

08:00 / 18 August 2021 BTS Group Press release

P R E S S R E L E A S E

Stockholm den 18 augusti 2021

Resultatet 21 procent högre än 2019

Andra kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 480 (322) MSEK. Rensat för valutaeffekter ökade omsättningen med 64 procent.
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 82 (12) MSEK.
 • Rörelsemarginalen (EBITA-marginal) var 17,1 (3,7) procent.
 • Resultatet efter skatt ökade till 50 (1) MSEK.
 • Resultatet per aktie ökade till 2,58 (0,05) SEK.
 • Vårt fokus är jämförelsen med 2019, på grund av att 2020 var ett extraordinärt år. Under årets andra kvartal ökade nettoomsättningen rensat för valutaeffekter med 11 procent. Virtuella leveranser gör att det inte finns några utdebiterade omkostnader i intäkterna. Den egentliga tillväxten i rörelsen var cirka 16 procent.
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 13 procent och resultatet före skatt med 6 procent jämfört med andra kvartalet 2019.

1 januari–30 juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 868 (695) MSEK. Rensat för valutaeffekter ökade omsättningen med 39 procent.
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 124 (24) MSEK.
 • Rörelsemarginalen (EBITA-marginal) var 14,2 (3,5) procent.
 • Resultatet efter skatt ökade till 71 (4) MSEK.
 • Resultatet per aktie ökade till 3,66 (0,21) SEK.
 • Vårt fokus är jämförelsen med 2019, på grund av att 2020 var ett extraordinärt år. Under första halvåret ökade nettoomsättningen rensat för valutaeffekter med 12 procent jämfört med 2019. Virtuella leveranser gör att det inte finns några utdebiterade omkostnader i intäkterna. Den egentliga tillväxten i rörelsen var cirka 16 procent.
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 21 procent och resultatet före skatt med 13 procent jämfört med första halvåret 2019.

Kommentarer från VD

“Vi bedömer att efterfrågan på digitala lösningar kommer att öka och vi satsar väsentligt mer på produktutveckling av digitala lösningar under 2021. Våra mål är att möta nya behov hos våra kunder och att öka våra licensintäkter.”

Uppgraderade utsikter för 2021

• Resultatet bedöms bli väsentligt bättre än 2020 och bättre än under 2019, vilket avviker från föregående rapport då resultatet bedömdes bli väsentligt bättre än 2020 och i linje med 2019.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin

IR-chef

BTS Group AB (publ)

michael.wallin@bts.com

08-58 70 70 02

0708-78 80 19

Denna information är sådan information som BTS Group AB ( publ ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2021 kl. 08 .00 CET.  

Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med drygt 900 medarbetare vid 33 kontor i sex världsdelar. Vi fokuserar på individerna när organisationer ska genomföra strategiförändringar och arbetar med ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera resultat. Vi är övertygade om att man lär sig bäst genom egna erfarenheter. Under 35 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program med en djup och bestående inverkan på deltagarna och deras karriärer. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och stärka de kritiska förmågor som medarbetare och ledare behöver för att skapa bättre affärsresultat.

It’s strategy made personal.

Våra tjänster möter en rad olika kundbehov, däribland: Strategigenomförande, Ledarskapsutveckling, Assessment för urval och utveckling, Affärsmannaskap, Utveckling av säljorganisationer, Coaching samt Digitala tjänster och evenemang med verktyg för genomförande av förändringar.                                                                                                                                                                                                                BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler än 30 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis: ABB, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, EY, Mercado Libre, Salesforce.com, SAP, and Tencent.                                                                                                                                                                                                                                                BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.                                                                                                                                                                                        För mer information, besök oss på www.bts.com.

 

Bilaga


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/