Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

BTS Group

BTS Group

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

08:00 / 19 May 2021 BTS Group Press release

P R E S S R E L E A S E

Stockholm den 19 maj 2021

Rörelseresultatet (EBITA) 40% högre än 2019

 1 januari – 31 mars 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 388 (372) MSEK. Rensat för valutaeffekter ökade omsättningen med 17 procent.
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 244 procent till 42 (12) MSEK.
  • Rörelsemarginalen (EBITA-marginal) var 10,7 (3,2) procent.
  • Resultatet efter skatt ökade med 605 procent till 21 (3) MSEK.
  • Resultatet per aktie ökade med 605 procent till 1,08 (0,15) SEK.
  • Vårt fokus är jämförelsen med 2019, på grund av att 2020 var ett extraordinärt år. Under årets första kvartal ökade nettoomsättningen rensat för valutaeffekter med 12 procent, rörelseresultatet (EBITA) med 40 procent och resultatet före skatt med 31 procent jämfört med första kvartalet 2019.

Kommentarer från VD

”Vi gör vårt bästa första kvartal någonsin. Vår långsiktiga strategi för att hantera pandemin fungerar. Vi har tagit vårt företag till en ny nivå.”

Utsikter för 2021

”Utsikterna för 2021 är goda; vi bedömer att resultatet kommer att vara väsentligt bättre än under 2020 och i linje med resultatet under 2019.”

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com
08-58 70 70 02
0708-78 80 19

Denna information är sådan information som BTS Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2021 kl. 08.00 CEST.

Om BTS Group AB (publ)
BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med cirka 860 medarbetare vid 33 kontor i sex världsdelar. Vi fokuserar på individerna när organisationer ska genomföra strategiförändringar och arbetar med ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera resultat. Vi är övertygade om att man lär sig bäst genom egna erfarenheter. Under 35 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program med en djup och bestående inverkan på deltagarna och deras karriärer. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och stärka de kritiska förmågor som medarbetare och ledare behöver för att skapa bättre affärsresultat.

It’s strategy made personal.

Våra tjänster möter en rad olika kundbehov, däribland: Strategigenomförande, Ledarskapsutveckling, Assessment för urval och utveckling, Affärsmannaskap, Utveckling av
säljorganisationer, Coaching samt Digitala tjänster och evenemang med verktyg för genomförande av förändringar.
BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler än 30 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis: ABB, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, EY, Mercado Libre, Salesforce.com, SAP, and Tencent.
BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.
För mer information, besök oss på www.bts.com.

Bilaga


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/