Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

BTS Group

BTS Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BTS Group AB

14:43 / 23 April 2021 BTS Group Press release

Flaggningsmeddelande i BTS Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556566-7119 BTS Group AB
Instrument SE0000805426 Equity
Innehavare Nordea Funds Ltd
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 947 904
Antal rösträtter 1 947 904
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2021-04-22
Gränsvärde för antal aktier 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 845 029
 - direkt innehavda rösträtter 1 845 029
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 9,55068 %
 - direkt innehavda rösträtter 6,83281 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 6,83281 % 1 845 029
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 6,83281 % 1 845 029
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontroll genom fullmakt
 - innehav upphör för Nordea Nordic Small Cap Fund
 - antal rösträtter 1 198 356
 - innehav upphör för Nordea Institutionella Småbolagsfonden Sverige Fund
 - antal rösträtter 170 764
 - innehav upphör för Nordea Invest Nordic Small Cap
 - antal rösträtter 27 904
 - innehav upphör för Nordea Smabolagsfond Sverige
 - antal rösträtter 448 005
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 845 029
 - andel av rösträtter 6,83281 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/