Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

BTS Group

BTS Group

Gör riktad nyemission om 12,6 MSEK som delbetalning för tidigare förvärv

16:50 / 16 December 2021 BTS Group Press release

P R E S S R E L E A S E

Stockholm, 16 december 2021

STOCKHOLM, SVERIGE – Styrelsen för BTS GROUP AB (publ) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2021, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 36 019 B-aktier.

De nyemitterade aktierna kommer användas som delbetalning för de två tidigare förvärven av MTAC och Netmind. Aktierna fördelas så att 22 547 aktier tilldelas säljararna av MTAC och 13 472 aktier tilldelas säljaren av Netmind. För mer information om dessa båda förvärv hänvisas till pressmeddelanden från 6 november 2017 respektive 16 september 2021.

Emissionen avser regleringar av köpeskilling om 7 508 151 SEK (MTAC) respektive 5 105 888 SEK (Netmind) enligt förvärvsavtalen, vilka även omnämndes när förvärven offentliggjordes. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt erhålla delfinansiering för de båda förvärven.

Emissionskurserna har fastställts genom en framräknad volymvägd genomsnittskurs per handelsdag för bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm, under en period i enlighet med förvärvsavtalen för respektive förvärv, och motsvarar 333 SEK per aktie för MTAC och 379 SEK per aktie för Netmind.

Det totala antalet utgivna aktier före emissionen var 19 338 328. Efter emissionen finns totalt 19 374 347 aktier. BTS aktiekapital ökar samtidigt från 6 446 109 kronor till 6 458 116 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com  
08-587 070 02
0708-78 80 19

Om BTS Group AB ( publ )

BTS är ett tjänsteföretag med drygt 1 000 medarbetare vid 36 kontor i sex världsdelar, grundat och med huvudsäte i Stockholm. Vi hjälper företag i genomförandet av förändringsarbeten och arbetar med ledare på alla nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera önskade resultat. Våra tjänster möter en rad olika kundbehov: strategigenomförande, ledarskapsutveckling, assessment för urval och utveckling, affärsmannaskap, utveckling av säljorganisationer, coaching; samt digitala tjänster, verktyg och plattformar.

Under 35 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program som har haft stort inflytande både personligen och karriärmässigt för våra deltagare. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och hjälper medarbetare och ledare att stärka de kritiska förmågor som behövs för att skapa bättre affärsresultat.

I allt vi gör fokuserar vi på individerna – it’s strategy made personal.

BTS är stolt partner till över 1 200 företag och organisationer, inklusive fler än 40 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis Salesforce, SAP, Abbott, Tetra Pak, EY, Tencent, Vale och BHP.

BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com.

Bilaga


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/