Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

BTS Group

BTS Group

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari– 30 september 2021

08:00 / 10 November 2021 BTS Group Press release

P R E S S R E L E A S E

Stockholm, 10 november 2021

Resultatet 20 procent högre än 2019

Tredje kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 478 (347) MSEK. Rensat för valutaeffekter ökade omsättningen med 40 procent.
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 114 (21) MSEK. Exklusive eftergivet PPP-lån 64 (21).
 • Rörelsemarginalen (EBITA-marginal) var 23,9 (6,0) procent. Exklusive eftergivet PPP-lån 13,5 (6,0).
 • Resultatet efter skatt ökade till 85 (8) MSEK. Exklusive eftergivet PPP-lån 36 (8).
 • Resultatet per aktie ökade till 4,42 (0,40) SEK. Exklusive eftergivet PPP-lån 1,85 (0,40).
 • Vårt fokus är jämförelsen med 2019, på grund av att 2020 var ett extraordinärt år. Under årets tredje kvartal ökade nettoomsättningen rensat för valutaeffekter med 15 procent. Virtuella leveranser gör att det inte finns några utdebiterade omkostnader i intäkterna. Den egentliga tillväxten i rörelsen är cirka 20 procent.
 • Jämfört med tredje kvartalet 2019 ökade rörelseresultatet (EBITA) med 19 procent och resultatet före skatt med 13 procent exklusive eftergivet PPP-lån.

1 januari–30 september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 346 (1 042) MSEK. Rensat för valutaeffekter ökade omsättningen med 40 procent.
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 238 (45) MSEK. Exklusive eftergivet PPP-lån 188 (45).
 • Rörelsemarginalen (EBITA-marginal) var 17,7 (4,3) procent. Exklusive eftergivet PPP-lån 14,0 (4,3).
 • Resultatet efter skatt ökade till 156 (12) MSEK. Exklusive eftergivet PPP-lån 106 (12).
 • Resultatet per aktie ökade till 8,08 (0,60) SEK. Exklusive eftergivet PPP-lån 5,51 (0,60).
 • Vårt fokus är jämförelsen med 2019, på grund av att 2020 var ett extraordinärt år. Under niomånadersperioden ökade nettoomsättningen rensat för valutaeffekter med 13 procent jämfört med 2019. Virtuella leveranser gör att det inte finns några utdebiterade omkostnader i intäkterna. Den egentliga tillväxten i rörelsen är cirka 18 procent.
 • Jämfört med niomånadersperioden 2019 ökade rörelseresultatet (EBITA) med 20 procent och resultatet före skatt med 13 procent exklusive eftergivet PPP-lån.

Under maj 2020 erhöll BTS amerikanska dotterbolag ett statligt stödlån till följd av covid-19-pandemin under ”The Paycheck Protection Program” (så kallat PPP-lån). Detta lån har i enlighet med de amerikanska myndigheternas riktlinjer skrivits av under tredje kvartalet 2021, och påverkar rörelseresultatet positivt med 49,7 MSEK.

Kommentar er från VD

”Vi gör vårt bästa tredje kvartal någonsin. Vår långsiktiga strategi för att hantera pandemin fungerar. Vi har tagit vårt företag till en ny nivå. Pandemin har initierat väsentliga förändringar av strategier och organisation hos världens storföretag och detta skapar en ökad efterfrågan på våra tjänster,” säger Henrik Ekelund.

Uppgraderade utsikter för 2021

Resultatet – exklusive eftergivet PPP-lån – bedöms bli väsentligt bättre än 2020 och väsentligt bättre än under 2019. Detta avviker från föregående rapport då resultatet bedömdes bli väsentligt bättre än 2020 och bättre än under 2019.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin

IR-chef

BTS Group AB (publ)

michael.wallin@bts.com

08-58 70 70 02

0708-78 80 19

Om BTS Group AB ( publ )

BTS är ett tjänsteföretag med cirka 1 000 medarbetare vid 36 kontor i sex världsdelar, grundat och med huvudsäte i Stockholm. Vi hjälper företag i genomförandet av förändringsarbeten och arbetar med ledare på alla nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera önskade resultat. Våra tjänster möter en rad olika kundbehov: strategigenomförande, ledarskapsutveckling, assessment för urval och utveckling, affärsmannaskap, utveckling av säljorganisationer, coaching; samt digitala tjänster, verktyg och plattformar.

Under 35 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program som har haft stort inflytande både personligen och karriärmässigt för våra deltagare. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och hjälper medarbetare och ledare att stärka de kritiska förmågor som behövs för att skapa bättre affärsresultat.

I allt vi gör fokuserar vi på individerna – it’s strategy made personal.

BTS är stolt partner till över 1 200 företag och organisationer, inklusive fler än 40 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis Salesforce, SAP, Abbott, Tetra Pak, EY, Tencent, Vale och BHP.

BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com.

Bilaga


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/