Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

BTS Group

BTS Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BTS Group AB

17:29 / 1 September 2020 BTS Group Press release

Flaggningsmeddelande i BTS Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556566-7119 BTS Group AB
Instrument SE0000805426 Aktie
Innehavare Henrik Ekelund
 
Före transaktionen
Antal aktier 4 005 034
Antal rösträtter 11 349 034
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2020-08-31
Gränsvärde för antal aktier 20 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 3 605 034
 - direkt innehavda rösträtter 107 209
 - indirekt innehavda rösträtter 10 841 825
Andel
 - aktier 18,7 %
 - direkt innehavda rösträtter 0,4 %
 - indirekt innehavda rösträtter 40,2 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 40,6 % 3 605 034
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 40,6 % 3 605 034
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 10 949 034
 - andel av rösträtter 40,6 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Stefan Brown
 - telefon 08-58707062
 - mejl stefan.brown@bts.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/