Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

BTS Group

BTS Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BTS Group AB

13:26 / 1 September 2020 BTS Group Press release

Flaggningsmeddelande i BTS Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556566-7119 BTS Group AB
Instrument SE0000805426 B class shares
Innehavare SEB Investment Management AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 014 257
Antal rösträtter 1 014 257
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2020-08-31
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 414 257
 - direkt innehavda rösträtter 1 414 257
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 7,32674 %
 - direkt innehavda rösträtter 5,2405 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,2405 % 1 414 257
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,2405 % 1 414 257
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 414 257
 - andel av rösträtter 5,2405 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Marcis Revelins
 - telefon +46 8 522 296 10
 - mejl GroupComplianceControlRoom@seb.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/