Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

BTS Group

BTS Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BTS Group AB

11:44 / 2 November 2020 BTS Group Press release

Flaggningsmeddelande i BTS Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556566-7119 BTS Group AB
Instrument SE0000805426 B shares NPV
Innehavare Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
 
Före transaktionen
Antal aktier 786 448
Antal rösträtter 786 448
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2020-10-29
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 956 348
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 956 348
Andel
 - aktier 5,17939 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 5,17939 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,17939 % 956 348
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,17939 % 956 348
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Virtus KAR Intl SC Fund
 - antal rösträtter 754 112
 - andel av rösträtter 4,08412 %
 - bolag Virtus KAR Intl SMID Fund
 - antal rösträtter 19 203
 - andel av rösträtter 0,104 %
 - bolag Virtus Strategic Allocation Srs
 - antal rösträtter 12 020
 - andel av rösträtter 0,0651 %
 - bolag Virtus Tactical Allocation Fund
 - antal rösträtter 87 329
 - andel av rösträtter 0,47296 %
 - bolag Other KAR Clients
 - antal rösträtter 83 684
 - andel av rösträtter 0,45322 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 956 348
 - andel av rösträtter 5,17939 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/