Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

BTS Group

BTS Group

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020

08:00 / 11 November 2020 BTS Group Press release

Tredje kvartalet klart bättre än andra kvartalet

1 januari–30 september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 042 (1 313) MSEK. Rensat för valutaeffekter minskade omsättningen med 20 procent.
 • Rörelseresultatet (EBITA) minskade med 71 procent till 45 (156) MSEK.
 • Rörelsemarginalen (EBITA-marginal) var 4,3 (11,9) procent.
 • Resultatet efter skatt minskade med 88 procent till 12 (96) MSEK.
 • Resultatet per aktie minskade med 88 procent till 0,60 (4,98) SEK.

Tredje kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 347 (460) MSEK. Rensat för valutaeffekter minskade
 • omsättningen med 20 procent.
 • Rörelseresultatet (EBITA) minskade med 62 procent till 21 (54) MSEK.
 • Rörelsemarginalen (EBITA-marginal) var 6,0 (11,8) procent.
 • Resultatet efter skatt minskade med 76 procent till 8 (32) MSEK.
 • Resultatet per aktie minskade med 76 procent till 0,40 (1,67) SEK.

Kommentarer från VD

”Från och med 1 mars och till och med 6 november har BTS vunnit affärer motsvarande cirka 100 MUSD i nya digitala och virtuella projekt. Vi har också genomfört selektiva besparingar, sådana som inte har negativ påverkan på vår långsiktiga tillväxtförmåga, och sammantaget sänkt kostnaderna med 22 procent under det andra och tredje kvartalet.”

Utdelningsförslag

Styrelsen föreslår utdelning för räkenskapsåret 2019 på 3,60 (3,60) SEK per aktie, att beslutas på extra bolagsstämma i december.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com 
08-587 070 02
0708-78 80 19

Denna information är sådan information som BTS Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2020 kl. 08.00 CET.


Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med drygt 860 medarbetare vid 35 kontor i sex världsdelar. Vi fokuserar på individerna när organisationer ska genomföra strategiförändringar och arbetar med ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera resultat. Vi är övertygade om att man lär sig bäst genom egna erfarenheter. Under 30 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program med en djup och bestående inverkan på deltagarna och deras karriärer. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och stärker de kritiska förmågor som medarbetare och ledare behöver för att skapa bättre affärsresultat. It’s strategy made personal.
Våra tjänster möter en rad olika kundbehov, däribland: Strategigenomförande, Ledarskapsutveckling, Assessment för urval och utveckling, Affärsmannaskap, Utveckling av säljorganisationer, Coaching samt Digitala tjänster och evenemang med verktyg för genomförande av förändringar.
BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler än 30 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis: ABB, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, EY, HP, Mercado Libre, Salesforce.com, SAP och Tencent.
BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.
För mer information, besök oss på www.bts.com.

 

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/