Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

BTS Group

BTS Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BTS Group AB

13:01 / 18 September 2019 BTS Group Press release

Flaggningsmeddelande i BTS Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556566-7119 BTS Group AB
Instrument SE0000805426 Ordinary Shares
Innehavare Nordea Funds Ltd
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2019-09-17
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 2 513 629
 - direkt innehavda rösträtter 2 513 629
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 13,01867 %
 - direkt innehavda rösträtter 9,31247 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 9,31247 % 2 513 629
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 9,31247 % 2 513 629
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 2 513 629
 - andel av rösträtter 9,31247 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Rasmus Kroner
 - telefon 4555472411
 - mejl amreporting@nordea.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/