Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

BTS Group

BTS Group

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari–30 juni 2019

08:00 / 23 August 2019 BTS Group Press release

Resultatet ökar 22 procent under första halvåret

1 januari–30 juni 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 853 (727) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 10 procent.
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 21 procent till 102 (85) MSEK.
  • Resultatet före skatt ökade med 22 procent till 90 (74) MSEK.
  • Resultatet efter skatt ökade med 22 procent till 63 (52) MSEK.
  • Resultatet per aktie ökade med 21 procent till 3,31 (2,74) SEK.

Andra kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 477 (427) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 6 procent.
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 13 procent till 72 (64) MSEK.
  • Resultatet före skatt ökade med 14 procent till 67 (59) MSEK.
  • Resultatet efter skatt ökade med 14 procent till 47 (41) MSEK.
  • Resultatet per aktie ökade med 12 procent till 2,46 (2,19) SEK.

Kommentarer från VD
 Årets andra kvartal är ett nytt rekordkvartal. Det är det bästa andra kvartalet någonsin, och det näst bästa av alla kvartal i vår historia – endast det fjärde kvartalet 2018 har varit bättre. Och vi uppnår dessa resultat trots ett svagt kvartal i APG och trots att några större projekt i Europa flyttats från andra till tredje kvartalet.”

Uppgraderade utsikter för 2019
Resultatet före skatt bedöms bli väsentligt bättre än föregående år, vilket avviker från föregående rapport då resultatet före skatt bedömdes bli bättre än föregående år.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com  
08-587 070 02
0708-78 80 19

Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med cirka 780 medarbetare vid 33 kontor i sex världsdelar. Vi fokuserar på individerna när organisationer ska genomföra strategiförändringar och arbetar med ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera resultat. Vi är övertygade om att man lär sig bäst genom egna erfarenheter. Under 30 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program med en djup och bestående inverkan på deltagarna och deras karriärer. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och stärka de kritiska förmågor som medarbetare och ledare behöver för att skapa bättre affärsresultat. It’s strategy made personal. Våra tjänster möter en rad olika kundbehov, däribland: Strategigenomförande, Ledarskapsutveckling, Assessment för urval och utveckling, Affärsmannaskap, Utveckling av säljorganisationer, Coaching samt Digitala tjänster och evenemang med verktyg för genomförande av förändringar.
BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler än 30 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis: ABB, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, EY, HP, Mercado Libre, Salesforce.com, SAP och Tencent. BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.
För mer information, besök oss på www.bts.com.

Denna information är sådan information som BTS Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2019 kl. 08.00 CET.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/