Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

BTS Group

BTS Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BTS Group AB

11:16 / 3 July 2019 BTS Group Press release

Flaggningsmeddelande i BTS Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556566-7119 BTS Group AB
Instrument SE0000805426 Equity
Innehavare Nordea Funds Ltd
 
Före transaktionen
Antal aktier 2 887 577
Antal rösträtter 2 887 577
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Nyemission
Datum 2019-07-02
Gränsvärde för antal aktier 15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 2 887 577
 - direkt innehavda rösträtter 2 887 577
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 14,95544 %
 - direkt innehavda rösträtter 10,69787 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 10,69787 % 2 887 577
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 10,69787 % 2 887 577
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 2 877 577
 - andel av rösträtter 10,69787 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Christian Frandsen
 - telefon +4555478829
 - mejl amreporting@nordea.com
 
Kommentar
Conversion of employee stock options.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/