Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

BTS Group

BTS Group

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari–31 mars 2019

08:00 / 15 May 2019 BTS Group Press release

Intäkterna ökar 15 procent och EBITA 46 procent

  • Nettoomsättningen uppgick till 376 (299) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 15 procent.
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 46 procent till 30 (20) MSEK.
  • Resultatet före skatt ökade med 54 procent till 23 (15) MSEK.
  • Resultatet efter skatt ökade med 54 procent till 16 (10) MSEK.
  • Resultatet per aktie före utspädning ökade med 53 procent till 0,85 (0,55) SEK och efter utspädning med 54 procent till 0,84 (0,54) SEK.

Kommentarer från VD
Marknaden för BTS tjänster fortsätter att växa. Förändringstakten i det globala näringslivet är hög, vilket är positivt för efterfrågan. BTS har en stark konkurrensposition genom vår globala organisation, våra digitala tjänster och vårt trackrecord vad gäller att skapa resultat för våra kunder.

Vi får många nya uppdrag från befintliga kunder samtidigt som många nya kunder tillkommer.”

Utsikter för 2019
Under 2019 förväntar vi oss en fortsatt god tillväxt och ett resultat före skatt som är bättre än föregående år. (oförändrade)

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com  
08-587 070 02
0708-78 80 19

Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med cirka 750 medarbetarevid vid 33 kontor i sex världsdelar. Vi fokuserar på individerna när organisationer ska genomföra strategiförändringar och arbetar med ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera resultat. Vi är övertygade om att man lär sig bäst genom egna erfarenheter. Under 30 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program med en djup och bestående inverkan på deltagarna och deras karriärer. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och stärka de kritiska
förmågor som medarbetare och ledare behöver för att skapa bättre affärsresultat. 
It’s strategy made personal.
Våra tjänster möter en rad olika kundbehov, däribland: Strategigenomförande, Ledarskapsutveckling, Assessment för urval och utveckling, Affärsmannaskap, Utveckling av säljorganisationer, Coaching samt Digitala tjänster och evenemang med verktyg för genomförande av förändringar.
BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler än 30 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis: ABB, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, EY, HP, Mercado Libre, Salesforce.com, SAP, and Tencent.
BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.
För mer information, besök oss på www.bts.com.

Denna information är sådan information som BTS Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019 kl. 08.00 CET.


Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/