Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

BTS Group

BTS Group

Ökat antal aktier och röster i BTS Group

08:00 / 29 March 2019 BTS Group Press release

STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har ökat antalet aktier och röster i bolaget. Ökningen har skett med anledning av den riktade nyemission som offentliggjordes genom pressmeddelande den 5 mars 2019, samt genom en riktad nyemission till följd av utnyttjande av personaloptioner.

Efter detta uppgår det totala antalet aktier i BTS Group till 19 143 439, fördelat på 853 800 A-aktier och 18 289 639 B-aktier. Antalet röster uppgår till 26 827 639, fördelat på 8 538 000 röster hänförliga till A-aktier och 18 289 639 röster hänförliga till B-aktier. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 6 381 146 kronor.

Under mars har innehavare av personaloptioner enligt personaloptionsprogrammet utnyttjat dem till förvärv av 113 819 nya B-aktier i bolaget.

En närmare redogörelse för personaloptionsprogrammet 2015/2019 finns i not 6 i BTS Groups årsredovisning 2017.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com 
08-587 070 02
0708-78 80 19

Denna information är sådan information som BTS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2019 kl. 08:00 CET.

Om BTS Group AB (publ)
BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med cirka 700 medarbetare vid 37 kontor i sex världsdelar. Vi fokuserar på individerna när organisationer ska genomföra strategiförändringar och arbetar med ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera resultat. Vi är övertygade om att man lär sig bäst genom egna erfarenheter. Under 30 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program med en djup och bestående inverkan på deltagarna och deras karriärer. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och stärka de kritiska förmågor som medarbetare och ledare behöver för att skapa bättre affärsresultat. It’s strategy made personal.
Våra tjänster möter en rad olika kundbehov, däribland: Strategigenomförande, Ledarskapsutveckling, Assessment för urval och utveckling, Affärsmannaskap, Utveckling av säljorganisationer, Coaching samt Digitala tjänster och evenemang med verktyg för genomförande av förändringar.
BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler än 30 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis: ABB, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, EY, HP, Mercado Libre, Salesforce.com, SAP, and Tencent.
BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.
För mer information, besök oss på www.bts.com.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/