Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

BTS Group

BTS Group

Omvänd vinstvarning Preliminärt resultat före skatt Q4 2018 ökar 55 procent till ca 69 MSEK

22:40 / 6 February 2019 BTS Group Press release

STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, redovisar ett preliminärt resultat före skatt på 69 MSEK för fjärde kvartalet 2018 (45), motsvarande en ökning om 55 procent jämfört med motsvarande kvartal 2017.

Som en följd av den snabba resultatökningen före skatt under fjärde kvartalet jämfört med resultatökningen om 27 procent under årets första nio månader, har bolaget valt att publicera detta preliminära resultat idag.

Bakgrunden till den stora resultatförbättringen under det fjärde kvartalet 2018 är i huvudsak en förbättrad marginal och accelererande tillväxt i bolagets två största regioner.

Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick preliminärt till cirka 494 MSEK (368), motsvarande en ökning om 27 procent.

För helåret 2018 uppgår resultatet före skatt preliminärt till cirka 179 MSEK (131), en ökning med 36 procent, och omsättningen till preliminärt cirka 1 598 MSEK, en ökning rensat för valutakursförändringar med 26 procent jämfört med helåret 2017. 

Bolaget kommer, utöver vad som framgår ovan, inte vidare kommentera resultatet innan bokslutskommunikén publiceras. Det definitiva resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2018 kommer att publiceras den 21 februari 2019, som tidigare meddelats.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com
08-58 70 70 02
0708-78 80 19

Denna information är sådan information som BTS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2019 kl. 22.40 CET.

Om BTS Group AB (publ)
BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med närmare 700 medarbetare vid 37 kontor i sex världsdelar. Vi fokuserar på individerna när organisationer ska genomföra strategiförändringar och arbetar med ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera resultat. Vi är övertygade om att man lär sig bäst genom egna erfarenheter. Under 30 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program med en djup och bestående inverkan på deltagarna och deras karriärer. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och stärka de kritiska
förmågor som medarbetare och ledare behöver för att skapa bättre affärsresultat.
It’s strategy made personal.
Våra tjänster möter en rad olika kundbehov, däribland: Strategigenomförande, Ledarskapsutveckling, Assessment för urval och utveckling, Affärsmannaskap, Utveckling av säljorganisationer, Coaching samt Digitala tjänster och evenemang med verktyg för genomförande av förändringar.

BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler än 30 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis: ABB, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, EY, HP, Mercado Libre, Salesforce.com, SAP, and Tencent.
BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/