Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

BTS Group

BTS Group

BTS Group AB (publ) Bokslutskommuniké1 januari–31 december 2018

08:00 / 21 February 2019 BTS Group Press release

Resultatet 2018 ökar 43 procent

Helåret 2018
Nettoomsättningen uppgick till 1 598,4 (1 242,6) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 26 procent.
Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 43 procent till 202,1 (140,9) MSEK.
Resultatet före skatt ökade med 37 procent till 179,8 (131,4) MSEK.
Resultatet efter skatt ökade med 29 procent till 126,1 (98,1) MSEK.
Resultatet per aktie före utspädning ökade med 28 procent till 6,67 (5,20) SEK och efter utspädning med 29 procent till 6,56 (5,09) SEK.

Fjärde kvartalet 2018
Nettoomsättningen uppgick till 494,4 (368,2) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 27 procent.
Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 56 procent till 75,9 (48,8) MSEK.
Resultatet före skatt ökade med 56 procent till 69,7 (44,8) MSEK.
Resultatet efter skatt ökade med 21 procent till 48,9 (40,4) MSEK.
Resultatet per aktie före utspädning ökade med 20 procent till 2,58 (2,14) SEK och efter utspädning med 21 procent till 2,53 (2,10) SEK.

Utdelning
Föreslagen utdelning är 3,60 (2,80) SEK per aktie att utbetalas vid två tillfällen med 1,80 SEK per utdelning.

Utsikter för 2018

Under 2019 förväntar vi oss en fortsatt god tillväxt och ett resultat före skatt som är bättre än föregående år.

Kommentarer från VD

“Fjärde kvartalet visar en mycket god utveckling med 27 procents tillväxt och 56 procents resultatökning. Samtliga enheter utvecklas positivt under det fjärde kvartalet. Årets tillväxt (26 procent) skapas genom en organisk tillväxt på 16 procent och en förvärvad tillväxt motsvarande 10 procent. Den organiska tillväxten accelererar under året; under det fjärde kvartalet är den 24 procent.” kommenterar Henrik Ekelund VD BTS Group.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com
08-58 70 70 02
0708-78 80 19

Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med närmare 700 medarbetare vid 37 kontor i sex världsdelar. Vi fokuserar på individerna när organisationer ska genomföra strategiförändringar och arbetar med ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera resultat. Vi är övertygade om att man lär sig bäst genom egna erfarenheter. Under 30 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program med en djup och bestående inverkan på deltagarna och deras karriärer. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och stärka de kritiska
förmågor som medarbetare och ledare behöver för att skapa bättre affärsresultat. 
It’s strategy made personal.
Våra tjänster möter en rad olika kundbehov, däribland: Strategigenomförande, Ledarskapsutveckling, Assessment för urval och utveckling, Affärsmannaskap, Utveckling av säljorganisationer, Coaching samt Digitala tjänster och evenemang med verktyg för genomförande av förändringar.
BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler än 30 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis: ABB, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, EY, HP, Mercado Libre, Salesforce.com, SAP, and Tencent.
BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.
För mer information, besök oss på www.bts.com.

Denna information är sådan information som BTS Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 08.00 CET.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/