Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

Briox växer avtalsintäkter med 63 % och lanserar integrerad lönehantering

08:30 / 9 February 2023 Briox Press release

Briox bokslutskommuniké 2022

Fjärde kvartalet 2022 i sammandrag:

- Nettoomsättningen för Q4-22 uppgick till 2 420 (1 925) tkr
- Rörelseresultatet uppgick till -5 427 (-4 236) tkr
- Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2 314 (-2 147) tkr
- Periodens resultat före skatt uppgick till -5 426 (-4 236) tkr
- Resultat per aktie uppgick till -0,09 (-0,09) kr
- EBITDA uppgick till -3 163 (-2 132) tkr

Januari-december 2022 i sammandrag: 

- Nettoomsättningen uppgick till 8 631 (6 169) tkr
- Rörelseresultatet uppgick till -22 740 (-19 658) tkr
- Kassaflödet från den löpande verksamheten var -12 374 (-16 771) tkr
- Periodens resultat före skatt uppgick till -22 740 (-20 470) tkr
- Resultat per aktie uppgick till -0,44 (-0,47) kr
- EBITDA uppgick till -14 007 (-11 554) tkr

“Briox visade under 2022 på en operativ styrka och en stark tillväxt av kunder och avtalsintäkter. Under årets sista kvartal tecknades flertalet större kundavtal och återkommande intäkter (ARR) växte med 63 % jämfört med föregående år. Under kvartalet lanserades även de efterfrågade tjänsterna lönehantering och factoring. Med detta kan Briox nu erbjuda redovisningsbyråer och mikroföretagare en betydligt mer komplett produktportfölj”, säger Briox vd Johan Nordqvist.


För mer information, vänligen kontakta:

Johan Nordqvist
Vd
johan.nordqvist@briox.se
+46 (0)70 661 86 80


Om Briox:

Briox är ett SaaS-bolag som förenklar vardagen för mikroföretagare genom att digitalisera deras affär och hjälpa dem att bli mer lönsamma. Briox programvara kopplar ihop redovisningskonsulten med företagaren på ett enkelt, effektivt och smart sätt i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Briox AB (BRIX) grundades 2010 i Växjö och är idag listat på NGM Nordic SME. Läs mer på www.briox.se, LinkedIn och Facebook.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/