Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

Briox delårsrapport första kvartalet 2021

08:30 / 23 April 2021 Briox Press release

Kommentar från VD:

Fortsatt stark byråtillväxt – finansiering framåt säkrad

Tillväxten av nya redovisningsbyråer hos Briox fortsätter, under första kvartalet har ytterligare 14 byråer anslutit. Totalt använder nu 196 redovisingsbyråer i Finland och Baltikum Briox.

Den 6 april meddelade styrelsen i Briox att bolaget planerar att genomföra två större emissioner, en företrädesemission samt en riktad emission. Bolagets storägare, tillsammans med strategiskt viktiga nya ägare, har säkerställt ca 90% av det totala beloppet på 51 mkr.

Genom det rörelsekapital som säkras genom vårens emissioner kan vi intensifiera våra försäljningsinsatser i syfte att öka tillväxttakten. Fokus i detta arbete ligger helt på redovisningsbyrån och dess konsulter, för att därigenom accelerera försäljningen av användarlicenser till byråernas alla företagskunder.

Nettoomsättningen ökade under kvartalet med 19 % (jämfört med Q1-20) till 1 242 tkr.

Antalet användarlicenser ökade med 186 st, och uppgår nu till 6 318 st. ARR uppgår till 5,6 mkr (+7 % jämfört med Q1-20).

Vårt omfattande omställningsarbete, med syfte att snabbare och enklare kunna bjuda in och aktivera byråernas kunder tillsammans med byrån, fortlöper enligt plan. Som ett viktigt steg i detta arbete kommer vi under kvartal 2 att lansera Briox Academy.

Briox Academy är en molnbaserad utbildnings-plattform som innehåller såväl enklare kom-igång-kurser för företagaren som mer avancerade certifieringar för byråkonsulten. För redovisningsbyrån möjliggör detta tidsbesparing genom att det blir enklare att hjälpa sin kund att komma igång med Briox. Samtidigt ges Briox förutsättningar till en mer skalbar onboardingprocess och effektivare säljbearbetning.

Detta omställningsarbete har varit tidskrävande, nödvändigt och kortsiktigt haft en påverkan på försäljningen. Långsiktigt är det dock helt nödvändigt för att kunna växa affären snabbare. Kvartalet har präglats av ett intensivt arbete och jag kan redan nu meddela att under 2021 kommer flertalet större initiativ att genomföras – något vi ser fram emot att få berätta mer om.

Den accelererade digitalisering av redovisningsbranschen är här för att stanna, och den positiva feedbacken vi får från våra användare gör att jag känner stark tilltro till Briox framtida affär.

Johan Nordqvist
CEO Briox AB
+46706618680
johan.nordqvist@briox.se

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/