Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

Briox etablerar kontor i Helsingfors

08:28 / 12 September 2017 Briox Press release

I samband med etableringen har även Teemu Kaski rekryteras som Country Manager för Finland.

Briox verksamhet i Finland växer kraftigt. Fler och fler mindre företag, föreningar och redovisningsbyråer väljer att bli kunder till Briox. Dessutom har samarbete med ett flertal partners av olika slag inletts, inte minst samarbetet med finska mjukvarubolaget Zervant som rekommenderar sina 7000 kunder i Finland att sköta bokföringen i Briox webbaserade redovisningssystem.

Verksamheten i Finland har den senaste tiden skötts från Briox svenska kontor, men nu är det alltså dags att etablera en lokal närvaro. För att leda arbetet i Finland har Briox rekryterat Teemu Kaski, som tidigare bland annat varit landschef i Finland för OKI Printing Solutions.

Jens Collskog, som under den senaste tiden ansvarat för Briox verksamhet mot den finska marknaden, kommenterar etableringen och rekryteringen:

- Vår verksamhet i Finland har nu nått en nivå där vi behöver etablera en lokal närvaro. Intresset för oss och vårt erbjudande har ökat avsevärt den senaste tiden. För att på bästa sätt möta den ökande efterfrågan, och för att driva verksamheten framåt på ett tillräckligt kraftfullt sätt, behöver vi ha en kontinuerlig fysisk närvaro på plats i Finland. För att leda det fortsatta arbetet i Finland har vi rekryterat Teemu Kaski. Under Teemus ledning kommer vi nu att bygga en organisation i Finland för att på bästa sätt tillvarata de möjligheter som marknadens intresse för oss ger.

Johan Rutgersson, VD i Briox kommenterar satsningen i Finland:

- Vi är mycket glada att vi lyckats rekrytera Teemu Kaski som ansvarig för vår fortsatta satsning på den finska marknaden. Nu ska vi, under Teemus ledning, skala upp och intensifiera arbetet mot den finska marknaden ytterligare. Jens Collskog, som hittills varit ansvarig för vårt arbete i Finland kommer fortsatt att vara kvar i Briox i samma omfattning som tidigare, och tillsammans med Teemu arbeta med vår fortsatta satsning i Finland.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)

Tel: +46 708 15 72 00

Email: johan.rutgersson@briox.se

Om Briox AB
Briox utvecklar och säljer ett molnbaserat affärssystem för mindre företag, föreningar och redovisningsbyråer. I systemet finns moduler för bokföring, fakturering och en mängd andra verktyg för administrativa rutiner. Som användare får du ett modernt och utbyggt system, attraktiv prissättning samt kontinuerlig vidareutveckling av systemet som sker i direkt samarbete med våra kunder. Briox är noterat på̊ NGM Nordic MTF.  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/