Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

Utfall i riktad emission av units

17:30 / 29 March 2017 Briox Press release

Vid extra bolagsstämma i Briox AB (publ) tisdagen den 21 mars 2017 beslutades om en riktad emission av units med sista teckningsdag den 28 mars 2017. Teckningsförfarandet har nu avslutats. Totalt tecknades 746 154 units, motsvarande 2 984 616 aktier och 1 492 308 teckningsoptioner, till en total emissionslikvid om 7 760 007,6 kronor, vilket motsvarar det belopp Briox avsåg att ta in i den riktade emissionen.

Teckning i emissionen har skett i enlighet med nedan.

Tecknare                                                                                                        Antal units           Belopp

Danske Bank International S.A. för Rothesay Ltd:s räkning                           480 769                5 000 000   

Gerhard Dal                                                                                                       72 115                   750 000   

Modelio Equity AB                                                                                             28 846                    300 000   

Göran Källebo                                                                                                   25 000                     260 000   

Göran Månsson                                                                                                 24 038                    250 000   

Hemo Spray & Pump AB                                                                                   19 231                    200 000   

Mikael Rosencrantz                                                                                           19 231                             200 000   

Raging Bull Invest AB                                                                                        19 231                                         200 000   

Maida Vale Capital AB                                                                                       19 231                                         200 000   

Robark & Co AB                                                                                                 19 231                                         200 000   

Jan Pettersson                                                                                                    19 231                                         200 000   

Totalt                                                                                                                 746 154                                       7 760 000   

Genom emissionen av units kommer bolagets aktiekapital att ökas med cirka 3 283 099 kronor genom utgivandet av nya aktier i bolaget. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i emissionen kommer bolagets aktiekapital att ökas med ytterligare cirka 1 641 549 kronor.

Övrigt

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller regelverket för NGM Nordic MTF. Denna information lämnades till publicering kl. [**] onsdagen den 29 mars 2017.

Briox AB i korthet

Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisningbyråer i Europa. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/