Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

FINT AB: Valberedningens förslag till årsstämman den 8 maj 2015

13:17 / 20 April 2015 Briox Press release

Valberedningens fullständiga förslag om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, förslag till arvode för styrelseledamöter och revisorer, förslag till val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt förslag till val av revisor punkt 11-13:

Styrelsen föreslås bestå av fyra ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår 75 000 kronor i arvode till var och en av ledamöterna i styrelsen och 300 000 kronor i arvode till styrelseordföranden.

Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvodet jämte ett belopp som motsvarar sociala avgifter. Dessutom ska mervärdesskatt erläggas. Revisorernas arvode utgår mot faktura.

Nuvarande styrelsemedlem Hasso Wien har avböjt omval. Till styrelseledamöter föreslås nyval av Johan Rutgersson* och omval av Lars Karlsson, Peter Lainevool och Joakim Lorentzon. Till styrelseordförande föreslås Lars Karlsson. Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget PwC väljs som revisor. Huvudansvarig revisor kommer att vara den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg.

* Johan Rutgersson, född 1978, Civilekonom. Johan är VD för Prognosia AB. Har tidigare arbetet som försäljnings- och marknadsansvarig på SAXO Privatbank och E*TRADE Sverige AB.

För information vänligen kontakta:

 

FINT AB

Camilla Jarnemyr, CEO

Tel: 0763 45 41 14

Email: camilla.jarnemyr@fintab.se  

FINT i korthet FINT AB är ett fristående bolag som har licensrättigheterna att anpassa och sälja Fortnox AB:s ledande internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnetlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/