Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

FINT AB: Ny VD för Fortnox GmbH i Tyskland

08:30 / 4 July 2014 Briox Press release

Oliver Bartl, nuvarande COO i Fortnox GmbH, blir från och med dagens datum ny VD för Fortnox GmbH. Tidigare VD Hasso Wien, tillika styrelseledamot i FINT AB, övergår till att, på konsultbasis, arbeta för FINT AB med bolagets fortsatta internationalisering och etablering av strategiska allianser och key accounts.

 

För mer information vänligen kontakta:

FINT AB

Camilla Jarnemyr

CEO

Tel: 0763 45 41 14

Email: camilla.jarnemyr@fintab.se

 

Lars Karlsson

Styrelsens ordförande

Tel: 0709 61 13 39

Email:  lasse.arnas@telia.com

 

FINT i korthet

FINT AB är ett fristående bolag som har licensrättigheterna att anpassa och sälja Fortnox AB:s ledande internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnetlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

 

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/