Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

FINT AB: FINTs nyemission övertecknad

15:43 / 13 June 2013 Briox Press release

FINT AB (publ), listat på NGM Nordic MTF med kortnamn FINT MTF, har nyligen genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Intresset för emissionen har varit stort och emissionen blev övertecknad med cirka 37 procent. Drygt 97 procent tecknades med stöd av teckningsrätter. Genom emissionen tillförs FINT cirka 24 MSEK före emissionskostnader.

Emissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 1 761 707,86 SEK genom emission av 160 155 260 aktier. Efter genomförd emission uppgår aktiekapitalet i FINT till 2 936 179,774 SEK fördelat på 266 925 434 aktier.

Tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med de av styrelsen bestämda fördelningsprinciperna som angivits i prospektet under rubriken "Villkor och Anvisningar". Avräkningsnotor skickas ut under vecka 25. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till FINT AB i samband med företrädesemissionen.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Älmeby, VD på FINT AB (publ)

Tel: 0708-37 32 55

E-post: jan.almeby@fortnoxinternational.se

 

Om FINT

FINT AB är ett fristående bolag som har rättigheterna att anpassa och sälja Fortnox ledande webbaserade affärssystem till mindre företag i Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet omfattar bland annat bokföring, fakturering, tidredovisning, order och CRM som nås via internet. FINT bildades 2010 av Jan Älmeby som även är grundare av Fortnox AB och Scandinavian PC Systems (nuvarande Visma SPCS).

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se