Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

FINT AB: Ändring av antalet aktier och röster i FINT AB

15:50 / 28 June 2013 Briox Press release

FINT AB (publ), listat på NGM Nordic MTF med kortnamn FINT MTF, meddelar härmed att antalet aktier och röster i FINT AB har ökat med 156 082 353 aktier under juni 2013, efter första delregistreringen av genomförd företrädesemission. Detta motsvarar cirka 59 % av det totala antalet aktier i bolaget efter ökningen. Resterande delen av emissionen kommer att registreras på Bolagsverket under juli 2013. Efter att Bolagsverket under juni har registrerat aktierna, uppgår antalet aktier och röster i FINT AB till 262 852 527 och aktiekapitalet har ökat till 2 891 378 kronor.

 

Stockholm den 28 juni 2013

FINT AB (publ)

Jan Älmeby, VD

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Älmeby, VD på FINT AB (publ)

Tel: 0708-37 32 55

E-post: jan.almeby@fintab.se

 

Om FINT

FINT AB är ett fristående bolag som har rättigheterna att anpassa och sälja Fortnox ledande webbaserade affärssystem till mindre företag i Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet omfattar bland annat bokföring, fakturering, tidredovisning, order och CRM som nås via internet. FINT bildades 2010 av Jan Älmeby som även är grundare av Fortnox AB och Scandinavian PC Systems (nuvarande Visma SPCS).