Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

Fortnox International: Styrelseförändring

14:25 / 10 January 2013 Briox Press release

Fredrik Persson har på egen begäran valt att avgå ur styrelsen för Fortnox International AB. Fredrik bor och arbetar i Umeå och uppdraget att sitta med  i styrelsen har varit svårt att kombinera med hans övriga arbete både geografiskt och tidsmässigt.

Fortnox International tackar Fredrik för  ett värdefullt bidrag till styrelsearbetet

Enligt bolagsordningen ska Fortnox Internationals styrelse bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med lägst en och högst tre suppleanter valda av bolagsstämman. Kallelse till extra bolagsstämma för val av styrelseledamöter kommer inom kort.

 

Ytterligare information: Jan Älmeby, VD Fortnox International. 0708-373255 jan.almeby@fortnoxinternational.se