Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Briox

Briox

Riktad emission om 5 MSEK i Fortnox International

13:55 / 28 June 2012 Briox Press release

Fortnox International AB (publ) tillförs 5 MSEK genom en riktad nyemission om 12 500 000 aktier till en teckningskurs om 0,40 SEK per aktie.

Den riktade nyemissionen har beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 maj 2012. Genom den riktade nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget med 12 500 000 till totalt 101 145 174, varav de nyemitterade aktierna motsvarar 12,4 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Aktiekapitalet ökar med 137 500 SEK.

Den riktade emissionen genomförs huvudsakligen för att stärka Bolagets likviditet och tecknas av en svensk investerare. Teckningskursen om 0,40 SEK per aktie betyder en premie om 8 procent jämfört med stängningskursen om 37 öre för Bolagets aktie tisdagen den 26 juni 2012.

"Nu är vi i en expansiv fas och har nyligen också kommit igång i Tyskland med vår verksamhet. Investeringen är välkommen och har skett på en för alla aktieägare bra nivå" säger Jan Älmeby, VD Fortnox International i en kommentar.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Älmeby, VD på Fortnox International AB (publ)

Tel: 0708­‐37 32 55

jan.almeby@fortnoxinternational.se