Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2: Delårsrapport jan - mar 2024

09:30 / 6 May 2024 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 414,8 (383,1) Mkr för tre månader 2024, vilket ger en tillväxt på 8,3 %. Resultatet EBIT uppgår till 35,0 (25,0) Mkr. EBIT har förbättrats med 40,0 % jämfört med samma period föregående år. Resultatet EBITDA uppgår till 70,5 (60,4) Mkr.

Första kvartalet i sammandrag
 • Nettoomsättningen uppgick till 414,8 (383,1) Mkr
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 70,5 (60,4) Mkr
 • Resultatet efter avskrivningar men före förvärvsavskrivningar (EBITA) uppgick till 43,2 (33,6) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 35,0 (25,0) Mkr
 • Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 32,3 (22,3) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 24,7 (17,8) Mkr
 • Resultatet per aktie var 0,026 (0,019) kr
Viktiga händelser under perioden
 • Årsstämman beslutade om höjd utdelning till 0,09 (0,08) kr per aktie, motsvarande totalt 86,1 (76,6) Mkr och att utdelningen betalas ut med 0,05 kr i mars och 0,04 kr i september.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten är fortsatt starkt. Kassan vid utgången av kvartalet uppgick till 102,8 Mkr. Koncernen har 53 Mkr i räntebärande förvärvslån.
 • Antalet bredbandskunder var ca 500 400 (456 000) vid utgången av kvartalet.
 • Bredband2 har högst betyg på Trustpilot bland de största internetleverantörerna i Sverige.
 • Bredband2 är ett av företagen bakom den uppmärksammade rapporten "Unga kvinnor och tech" och har även instiftat ett stipendium för techutbildning för kvinnor.

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period föregående år.

LÄS MER:https://www.bredband2.com/om-bredband2/investor-relations/rapporter/

Denna information är sådan som Bredband2 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-06 09:30 CET.

 Kort om Bredband2:

"En smidig och trygg digital vardag för alla."

Bredband2 är en etablerad leverantör av data- och telekommunikation och säkerhetslösningar som vänder sig till både företag och privatpersoner. Som Sveriges tredje största fiberleverantör ser vi till att en halv miljon kunder kan ta del av internets möjligheter på ett tryggt och smidigt sätt. För oss handlar relationen till våra kunder om så mycket mer än att leverera stabila tjänster. Genom att ge tillgång till det som våra kunder behöver mest skapar vi möjligheter för dem att kommunicera, jobba, lära och underhålla sig på ett säkert sätt. Och det är en självklarhet för oss.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 9 200 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/