Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Anders Lövgren lämnar över ordförandeklubban i Bredband2 till Rolf Johansson

10:00 / 6 May 2024 Bredband2 Press release

Styrelsen i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har utsett Rolf Johansson till ordförande i styrelsen. Rolf Johansson tar över ordföranderollen efter Anders Lövgren, som blir kvar i styrelsen som vice ordförande.

- Efter mer än femton år som ordförande och med stigande ålder känns det naturligt och bra att kunna lämna över till Rolf Johansson, som varit med i styrelsen nästan lika länge som jag och som kan bolaget utan och innan. Jag blir kvar i styrelsen och jag har kvar mitt långsiktiga intresse som största ägare i Bredband2, säger Anders Lövgren.

- Anders har gjort ett fantastiskt jobb som ordförande i Bredband2 under lång tid. Han har gjort sig förtjänt av att nu bli avlastad det yttersta ansvaret i bolaget. Det är med ödmjuk insikt om det ökade ansvaret jag åtar mig ordförandeskapet, som jag med stor glädje och efter bästa förmåga ska hantera med bolagets och därmed alla aktieägares intresse för ögonen, säger Rolf Johansson.

Rolf Johansson, född 1952, är advokat med egen verksamhet i Uppsala. Han var tidigare partner i Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, sedermera Linklaters, och under ett antal år dess VD/Managing Partner i Sverige. Han har nästan 40 års erfarenhet inom området affärsjuridik med fokus på företagsförvärv, kapitalmarknaden och större affärstransaktioner med tonvikt på kommersiella fastigheter. Han valdes in i styrelsen i Bredband2 2008 och utsågs till vice ordförande 2020. Rolf Johansson (inkl bolag) äger 12 000 000 aktier i Bredband2. Han är ordförande i Uppsalajuristernas Alumnverksamhet och Proinspektor i Juridiska föreningen i Uppsala.

 Kort om Bredband2:

"En smidig och trygg digital vardag för alla."

Bredband2 är en etablerad leverantör av data- och telekommunikation och säkerhetslösningar som vänder sig till både företag och privatpersoner. Som Sveriges tredje största fiberleverantör ser vi till att en halv miljon kunder kan ta del av internets möjligheter på ett tryggt och smidigt sätt. För oss handlar relationen till våra kunder om så mycket mer än att leverera stabila tjänster. Genom att ge tillgång till det som våra kunder behöver mest skapar vi möjligheter för dem att kommunicera, jobba, lära och underhålla sig på ett säkert sätt. Och det är en självklarhet för oss.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 9 200 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-06 kl 10.00.

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/