Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Årsstämman i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), org.nr 556346-9062, som genomfördes den 19 mars 2024 fattade följande beslut:

15:30 / 19 March 2024 Bredband2 Press release

1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
2. Disposition av moderbolagets vinst enligt styrelsens förslag angivet i årsredovisningen av följande innebörd.

Bolaget ska lämna utdelning till aktieägarna med ett belopp om 9 öre per aktie i Bolaget. Utdelningen ska betalas i två delar enligt följande. Avstämningsdag för utdelning om 5 öre per aktie ska vara den 21 mars 2024 och avstämningsdag för utdelning om 4 öre per aktie ska vara den 20 september 2024. Utbetalning av utdelningen beräknas ske den 26 mars respektive den 25 september 2024. Aktien kommer att handlas utan utdelning den 20 mars respektive den 19 september 2024. Avstämningsdagen i september är tidigarelagd en dag (till en fredag) jämfört med styrelsens förslag till beslut angivet i kallelsen till stämman.

1. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
2. Fastställande av föreslagna styrelse- och revisionsarvoden.
3. Omval av styrelseledamöterna Anders Lövgren (ordförande), Daniel Krook (VD), Robert Burén, Rolf Johansson (vice ordförande) och Karin Zingmark.
4. Omval av Ernst & Young AB som revisor. Huvudansvarig revisor blir Rikard Grundin.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-19 kl.15.30.

För ytterligare information:

Anders Lövgren, Styrelseordförande Mobiltelefon: 070-629 05 91,

E-post: anders.lovgren@bredband2.se

Daniel Krook, VD Mobiltelefon: 070-699 56 60,

E-post: daniel.krook@bredband2.se

 Kort om Bredband2:

"En smidig och trygg digital vardag för alla."

Bredband2 är en etablerad leverantör av data- och telekommunikation och säkerhetslösningar som vänder sig till både företag och privatpersoner. Som Sveriges tredje största fiberleverantör ser vi till att en halv miljon kunder kan ta del av internets möjligheter på ett tryggt och smidigt sätt. För oss handlar relationen till våra kunder om så mycket mer än att leverera stabila tjänster. Genom att ge tillgång till det som våra kunder behöver mest skapar vi möjligheter för dem att kommunicera, jobba, lära och underhålla sig på ett säkert sätt. Och det är en självklarhet för oss.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 9 000 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/