Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2: Flaggningsmeddelande

09:00 / 15 February 2023 Bredband2 Press release

Rolf Johansson, styrelseledamot i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har via bolag förvärvat 2 000 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på First North (BRE2). Rolf Johanssons totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 8 000 000 aktier motsvarande ca 0,84% av röste- och kapitalandelen i bolaget.

Robert Burén, styrelseledamot i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har via bolag förvärvat 1 000 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ). Robert Buréns totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 4 000 000 aktier motsvarande ca 0,42% av röste- och kapitalandelen i bolaget.

Karin Zingmark, styrelseledamot i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har via bolag förvärvat 100 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ). Karin Zingmarks totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 100 000 aktier motsvarande ca 0,01% av röste- och kapitalandelen i bolaget.

För ytterligare information:

Anders Lövgren, styrelseordförande, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 629 05 91

 Kort om Bredband2:

"En smidig och trygg digital vardag för alla."

Bredband2 är en etablerad leverantör av data- och telekommunikation och säkerhetslösningar som vänder sig till både företag och privatpersoner. Som Sveriges tredje största fiberleverantör ser vi till att en halv miljon kunder kan ta del av internets möjligheter på ett tryggt och smidigt sätt. För oss handlar relationen till våra kunder om så mycket mer än att leverera stabila tjänster. Genom att ge tillgång till det som våra kunder behöver mest skapar vi möjligheter för dem att kommunicera, jobba, lära och underhålla sig på ett säkert sätt. Och det är en självklarhet för oss.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 9 000 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-15 kl 09.00

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/