Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Ny Ekonomichef på Bredband2

08:45 / 29 September 2022 Bredband2 Press release

Den 19 maj meddelades att Claes Fägersten, snart 63 år, slutar som CFO den 30 september. Annika Westberg är idag vice Ekonomichef på Bredband2 och blir nu ansvarig för redovisningen samt adjungeras till sekreterare i styrelsen. Annika har tidigare varit CFO på A3 (publ) som Bredband2 förvärvade 2020 genom ett offentligt uppköpserbjudande.

Annika Westberg

Född 1979.

Ekonomichef, redovisning sedan 2022.

Civilekonom, Umeå Universitet.

Antal aktier: 0 st

Anställd i bolaget sedan 2015.

Annika har arbetat i motsvarande roller i 7 år. Hon har varit CFO på A3 (publ)

 Kort om Bredband2:

"En smidig och trygg digital vardag för alla."

Bredband2 är en etablerad leverantör av data- och telekommunikation och säkerhetslösningar som vänder sig till både företag och privatpersoner. Som Sveriges tredje största fiberleverantör ser vi till att en halv miljon kunder kan ta del av internets möjligheter på ett tryggt och smidigt sätt. För oss handlar relationen till våra kunder om så mycket mer än att leverera stabila tjänster. Genom att ge tillgång till det som våra kunder behöver mest skapar vi möjligheter för dem att kommunicera, jobba, lära och underhålla sig på ett säkert sätt. Och det är en självklarhet för oss.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 9 000 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-29 kl 08.45.

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/