Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2: Kommuniké från årsstämma

15:30 / 23 March 2022 Bredband2 Press release

Årsstämman i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), org.nr 556346-9062, som genomfördes den 23 mars 2022 fattade följande beslut:

1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernbalansräkning.
2. Disposition av moderbolagets vinst enligt styrelsens förslag angivet i årsredovisningen, innebärande att utdelning lämnas med 8 öre (0,08 kr) per aktie, till vilket åtgår 76 567 613 kr, och att övriga medel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen ska vara den 25 mars 2022. Utdelningen beräknas bli utbetalad den 30 mars 2022.
3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
4. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
5. Omval av styrelseledamöterna Anders Lövgren (ordförande), Daniel Krook (VD), Robert Burén, Rolf Johansson (vice ordförande) och Karin Zingmark.

 Kort om Bredband2:

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till upp emot en halv miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.      

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 8700 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market. Certified adviser är Redeye AB.  Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se,+46 (0)8 121 576 90

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-23 15.30 CET.

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/