Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2: Skatteverkets råd om avyttringspris- och anskaffningsutgift

11:00 / 29 April 2021 Bredband2 Press release

Skatteverket har utfärdat allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2020 av aktier i A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget mot aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (SKV A 2021:8, Inkomstbeskattning). Dokumentet finns tillgängligt på Bredband2:s hemsida (Investor relations/Information om budet på A3). Det finns även tillgängligt på Skatteverkets hemsida.

För ytterligare information:
Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ),
+46 (0) 70 699 56 60

 Kort om Bredband2:

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till en halv miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.      

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 7100 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market. Certified adviser är Redeye AB.  Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se,+46 (0)8 121 576 90

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 29/4-2021 kl.11.00.

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/