Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2: Årsredovisning 2020

09:00 / 3 March 2021 Bredband2 Press release

Bredband2:s årsredovisning för verksamhetsåret 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida: www.bredband2.com/om-bredband2/investor-relations/rapporter/

Daniel Krook, VD i Bredband2, håller vanligtvis en presentation på årsstämman, men pga omständigheterna kommer presentationen i år att spelas in och publiceras på bolagets hemsida dagen efter stämman den 25 mars 2021 kl.09.00.

 Kort om Bredband2:

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till en halv miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.      

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 7100 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market. Certified adviser är Redeye AB.  Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se,+46 (0)8 121 576 90

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 3/3-2021 kl.09.00.

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/