Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Skiljedom har meddelats om Bredband2:s förvärv av utestående aktier i A3. Priset bestäms till 19,33 kr per aktie i A3, vilket motsvarar Bredband2:s yrkande i tvisten.

13:00 / 3 November 2021 Bredband2 Press release

Bredband2 förvärvade efter ett offentligt uppköpserbjudande i september 2020 och begäran om tvångsinlösen i december 2020 samtliga aktier i A3. Förvärvet slutfördes genom förhandstillträde av utestående aktier i april 2021. Skiljenämnden har idag meddelat dom i tvångsinlösenförfarandet och fastställt priset för tvångsinlösta aktier till 19,33 kr per aktie i enlighet med Bredband2:s yrkande.

  • Det här är ett viktigt steg i förvärvsprocessen som undanröjer en viss osäkerhet i fråga om det totala förvärvspriset på A3-aktierna. Även om skiljedomen kan överklagas känner vi oss komfortabla med att vår inställning i tvisten fått genomslag i skiljedomen, säger Daniel Krook, VD på Bredband2.
 Kort om Bredband2:

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till upp emot en halv miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.      

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 9000 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market. Certified adviser är Redeye AB.  Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se,+46 (0)8 121 576 90

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-03 kl 13.00

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/